Inteligentna fabryka - Awiner Biotech Co., Sp.

produkty

Inteligentne przetwarzanie

Standardowy warsztat handlowy, który integruje bezpieczeństwo, ochronę środowiska, inteligencję, integrację i system, stworzony specjalnie dla przedsiębiorstw zajmujących się preparatami agrochemicznymi

Inteligentne opakowanie

W pełni automatyczne pakowanie płynów takich jak koncentraty emulgujące i nawozy rozpuszczalne w wodzie.Cała linia przyjmuje dwuwarstwową strukturę...

Inteligentne magazynowanie

Używanie trójwymiarowych regałów i układarek oraz innego sprzętu, aby układacz poruszał się w kierunku poziomym i pionowym po pasach między trójwymiarowymi regałami

Inteligentna fabryczna usługa EPCM

Łącząc zaawansowane praktyki w pokrewnych branżach w kraju i za granicą oraz nasze praktyczne doświadczenie w branży mówi nam, że model EPCM jest stosunkowo...